Skip to main content

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele firm oferujących CBD, a ich liczba cały czas rośnie. Część z nich tworzą pasjonaci, natomiast część firm liczy jedynie na zysk i oferuje słabe, pozbawione właściwości terapeutycznych, a nawet niebezpieczne produkty. Olejki CBD nie podlegają w Polsce żadnym restrykcjom, gdy chodzi o produkcję i jakość. Dlatego to konsument, decydując się na zakup olejku, musi samodzielnie znaleźć i ocenić pełnowartościowy produkt. Jak więc odróżnić dobrej jakości produkty od tych drugich? 

Wybierając olejek CBD zacznij od sprawdzenia badań laboratoryjnych

W Holikanie wierzymy, że każdy powinien mieć możliwość sprawdzenia zawartych w produkcie składników oraz upewnić się, że produkt spełnia normy jakościowe i jest wolny od zanieczyszczeń. Produkty CBD nie są uregulowane prawnie, dlatego natknąć można się na olejki bardzo różnej jakości.

Dlatego wybierając olejek konopny CBD zawsze warto zacząć od sprawdzenia czy produkt, którym jesteśmy zainteresowani, posiada wyniki badań laboratoryjnych lub certyfikat, które umożliwiają weryfikację ich jakości. Bez wyników analiz laboratoryjnych nie masz bowiem pewności co kupujesz ani co suplementujesz. 

Co więcej, powinny być to dokumenty wystawione przez laboratorium firmy trzeciej, która nie jest jednocześnie producentem danego olejku, dzięki czemu wiemy, że wyniki badań są obiektywne. Jest to istotnie, ponieważ obserwowaną na rynku praktyką jest niestety korzystanie z dokumentów o wątpliwej wiarygodności.

Natomiast sam fakt przeprowadzenia badań laboratoryjnych nie potwierdza jakości produktu. Dlatego w dalszej części artykułu wytłumaczymy, w jaki sposób prawidłowo odczytać wyniki badań laboratoryjnych oleju CBD.

Jak czytać analizę zawartości kannabinoidów?

Jednym z certyfikatów, które każdy producent oleju CBD powinien udostępnić na swojej stronie lub dać do wglądu dla klienta, jest analiza zawartości CBD oraz innych fitokannabinoidów w produkcie. Wyniki tej analizy pokazują, ile mg w opakowaniu lub jakie stężenie procentowe poszczególnych kannabinoidów, takich jak CBD, CBG, CBC, CBN, czy THC znajduje się w produkcie.

Poniżej zamieszamy badanie naszego oleju CBD o stężeniu 10%, które zostało przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium.

Na dokumencie widoczne są:

 • Dane laboratorium wykonującego badania. Najlepiej, aby było to niezależne laboratorium, a nie wyniki badań producenta. Możemy mieć wtedy pewność, że wyniki tych badań są obiektywne.
 • Data wykonania badania
 • Informacje na temat badanej próbki, w tym nr partii. 
 • Wyniki badań przedstawiającą zawartość poszczególnych kannabinoidów w produkcie:
  • CBD i CBDA – Jeśli deklarowany produkt to olej CBD 10%, to powinien on zawierać ilość CBD i CBDA bardzo zbliżoną do deklarowanej na opakowaniu zawartości. 
  • THC i THCA – W olejkach CBD zawartość THC powinna być mniejsza niż 0,2%. 
  • CBC, CBG i CBGA, CBN – są to inne dobroczynne kannabinoidy. Dobrze jest, gdy w olejku jest ich chociaż śladowa ilość. Gdy w olejku oprócz samego CBD są także pozostałe kannabinoidy, to działają one wtedy razem w synergii, potęgując swoje działanie.
  • Suma kannabinoidów – Jest to zsumowana wartość wszystkich powyższych kannabinoidów.

Jak czytać analizę zanieczyszczenia metalami ciężkimi?

Kolejnym z certyfikatów, które każdy producent oleju CBD powinien udostępnić na swojej stronie, jest analiza potencjalnego zanieczyszczenia olejku metalami ciężkimi. Roślina konopi, z której pozyskiwany jest ekstrakt CBD a następnie olejek, jest rośliną która jest wysoko chłonna, co niesie także ryzyko wchłonięcia metali ciężkich lub innych zanieczyszczeń z gleby. Dlatego dobrze jest, gdy producent upewnia się, że w produkcie nie ma żadnych potencjalnych zanieczyszczeń, które mogłyby być szkodliwe. 

Poniżej zamieszamy badanie naszego oleju CBD o stężeniu 5%, które zostało przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium.

Wyniki dla każdego z metali ciężkich powinny być poniżej zakresu roboczego metody, czyli poniżej 2mg/kg. 

Jak czytać analizę zanieczyszczenia pestycydami?

Podobnie jak w przypadku metali ciężkich, w olejku CBD mogą potencjalnie pozostać resztki pestycydów. Sprawdzając badania na ich obecność możemy upewnić się, że żaden z nich nie został wykryty w olejku CBD, który nas zainteresował. 

Poniżej zamieszamy badanie naszego oleju CBD o stężeniu 10%, które zostało przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium.

W badaniu nie powinien być wykryty żaden z pestycydów. 

Czy produkty Holikana są testowane laboratoryjnie?

W Holikanie transparentność jest dla nas bardzo ważna, podobnie jak niezbite dowody na to, że produkowane przez nas olejki są najwyższej jakości. Dlatego inwestujemy w bezpieczeństwo naszych produktów. Każdą partia naszych olejków poddawana rygorystycznym analizom w niezależnym, akredytowanym laboratorium. Dzięki temu możesz mieć pewność, że produkty, które oferujemy są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne — wolne od zanieczyszczeń, metali ciężkich, oraz pestycydów. Dzięki wynikom badań możesz także potwierdzić, że każdy z naszych olejków zawiera deklarowaną ilość CBD na opakowaniu. 

W Polsce rynek CBD nie jest uregulowany prawnie, dlatego można dostać produkty bardzo różnej jakości. Wybierając Holikanę masz pewność, że otrzymasz skuteczne, bezpieczne i legalne produkty, których jakość została potwierdzona niezależnymi badaniami laboratoryjnymi.

Wyniki wszystkich badań laboratoryjnych naszych olejków dostępne są na stronie produktowej każdego z nich: 

Kupując nasze produkty masz pewność, że otrzymujesz naturalną jakość premium, która została potwierdzona niezależnymi badaniami laboratoryjnymi.

Zawsze stawiaj na najwyższą jakość!

Wybierając suplement diety z CBD zawsze warto kierować się wysoką jakością, która upewni nas, że stosowany przez nas produkt jest przede wszystkim bezpieczny, ale także skuteczny, a więc przyniesie nam oczekiwane rezultaty. 

Dlatego tak ważne jest, aby kupując olejek CBD móc umiejętnie interpretować wyniki badań produktów i zwrócić uwagę nie tylko na ich obecność, ale także na ich zawartość. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci interpretować wyniki badań laboratoryjnych jak prawdziwy znawca.

Dołącz do dyskusji